25.04.2019 - 28.04.2019 tarihleri arasında gerçekleşecek olan "2. Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi" program detayı aşağıda verilmiştir. Kongremize göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

The program details of congress (2nd International Sports and Wellness Congress for All) that will be held between 25.04.2019 - 28.04.2019 is below. Thank you for your interest in our congress.


25.04.2019 ( 1. Gün/Day )

Açılış Programı/Opening
Saat/Time PROGRAM DETAYI/PROGRAM DETAILS
14:00-14:15 Kongre Başkanı Prof.Dr.Erdal ZORBA'nın Açılış Konuşmaları
Opening Speech of the President of the Congress Prof.Dr.Erdal ZORBA
14:15-14:30 Kongre Genel Sekreteri Prof.Dr.Metin YAMAN'nın Konuşmaları
Speech of the Secretary General of the Congress Prof. Dr. Metin YAMAN
14:30-14:45 Prof.Dr.Mehmet Rüştü KARAMAN Sporcularda Arı Ürünleri İle Doğal Performans ve Sağlıklı Yaşam
14:45-15:00 17 Farklı Guinness Rekoru sahibi Namık EKİN (İGÜ Spor Eğitim Danışmanı) ve Doç. Dr. Kubilay ÇİMEN'in sunumları: Bir Dünya rekorunun Analizi
17 different Guinness Record holder Namık EKİN and Assoc. Prof. Kubilay ÇİMEN's Presentations: Analysis of a World Record
Davetli Konuşmacı Açılış Paneli/Invited Speaker Opening Panel
Oturum/Session: 2, Saat/Time: 15:00-17:00, Salon/Hall: Ana Salon Salon 1
Oturum Başkanı/Session Chair: Prof. Erdal ZORBA
Saat/Time Konuşmacı/Speaker Konu/Topic
15:00-15:20 Dr. D.Prasanna Balaji Yoga Mudra - The View from Science
15:20-15:40 Dr. Dana Badau Trends of Assesment in Physical Education
15:40-16:00 Dr. Simona Pajaujiene Obesity and Weight-Loss Guidelines: Break Down the Myths!
16:00-16:20 Dr. Adela Badau Motivations and the Level of Practicing Physical Activities by Physio-Kinetotherapy Students
16:20-16:40 Detelina Smilkova The Importance of Sports and Wellness for Peak Business Performance
16:40-17:00 Dr. Nasrin Paydar Healthy Long Life
Sözel Sunum/Oral Presentation
Oturum/Session: 3, Saat/Time: 17:00-18:15, Salon/Hall: Salon 2
Oturum Başkanı/Session Chair: Dr. Öğr. Üyesi SİNAN SEYHAN
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
17:00-17:15 Tenis Oynayan Üniversite Öğrencilerinde Saldırganlık Düzeylerinin İncelenmesi mehmet durmaz, Orhan Ahmet ŞENER, Osman İMAMOĞLU,
17:15-17:30 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Serbest Zaman Doyum Düzeyleri ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Erdem Erdemli, Fatih Yaşartürk,
17:30-17:45 10-11 Yaşındaki Spor Yapan ve Yapmayan Erkek Çocuklarının Fiziksel Öz Saygınlık Arasındaki İlişki ESRA SOY , Hacı Ahmet PEKEL,
17:45-18:00 Veteran tenis oyuncularının farklı tenis kortlarındaki müsabakalarından elde edilen fiziksel aktiviteden hoşlanma düzeylerinin incelenmesi Bülent Kilit, Erşan Arslan, Yusuf Soylu,
18:00-18:15 Genç tenis oyuncularının kort içi farklı alıştırmalara verilen fiziksel aktiviteden hoşlanma düzeyleri ve algılanan zorluk seviyelerinin karşılaştırılması Erşan Arslan, Bülent Kilit, Yusuf Soylu,
Sözel Sunum/Oral Presentation
Oturum/Session: 4, Saat/Time: 17:00-18:15, Salon/Hall: Salon 3
Oturum Başkanı/Session Chair: Doç.Dr.Serdar GERİ
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
17:00-17:15 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite İçeren Oyunlara Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi (18-22 Yaş) Didem Gülçin Kemeç, Bijen Filiz, Nevzat Yıldırım,
17:15-17:30 Karma Olarak Hizmet Veren Spor Merkezlerinin Algılanan Ve Beklenen Hizmet Kalitelerinin Değerlendirilmesi ve Karşılaştırılması Ece ÜNLÜ , Süleyman GÖNÜLATEŞ , mehmet ali öztürk, Esra ÇETİN ,
17:30-17:45 Akademisyenlerin Kişi Örgüt Uyumu ve İş tatmini Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Mustafa Yaşar Şahin, Onur Öztürk, Gamze Buket Sevinç Aykın ,
17:45-18:00 Üniversite Hizmet Kalitesi, Üniversiteye Duyulan Memnuniyet Tavsiye Etme Niyeti ve Öğrenci Sadakati Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Spor Bilimleri Fakültesi Örneği Erkan Faruk ŞİRİN , Murat ERDOĞDU , Muhsin ÇINAR,
18:00-18:15 Kadınların Fiziksel Aktivite Düzeylerine Göre Öz Değerlerinin Değerlendirilmesi Çisem ÖZDAMAR, Süleyman GÖNÜLATEŞ, Esra ÇETİN, Ozan SEVER,
Sözel Sunum/Oral Presentation
Oturum/Session: 5, Saat/Time: 18:30-19:45, Salon/Hall: Ana Salon Salon 1
Oturum Başkanı/Session Chair: Doç. Dr. Sefa LÖK
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
18:30-18:45 Adolesan Yüzücülerde Maksimal Kuvvet ve Yüzme Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Elif ÖZ, Burcu ERTAŞ DÖLEK,
18:45-19:00 Kadın Voleybolcularda Denge ve İzokinetik Kuvvetin İncelenmesi Elif ÖZ, Çağdaş Özgür CENGİZEL,
19:00-19:15 Süper Ligde Mücadele Eden Bir Kulübün U16 Ligi Futbolcularının Kuvvet, Sürat ve Dikey Sıçrama Performansları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Sinan SEYHAN,
19:15-19:30 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinin Kulüp İmajına Etkisi: Atiker Konyaspor Örneği Erkan Faruk ŞİRİN , Murat ERDOĞDU , Muhsin ÇINAR,
19:30-19:45 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Halk Oyunları Dersine Yönelik Tutumları Didem Gülçin Kemeç, Bijen Filiz, Nevzat Yıldırım,
Sözel Sunum/Oral Presentation
Oturum/Session: 6, Saat/Time: 18:30-19:45, Salon/Hall: Salon 2
Oturum Başkanı/Session Chair: Doç. Dr. Alper Cenk GÜRKAN
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
18:30-18:45 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Kişilik Boyutlarının cinsiyet değişkene göre karşılaştırılması (MArdin ili Örneği) Serdar Geri, Ünsal Tazegül,
18:45-19:00 Çin Toplumunun Geleneksel Güreşi Juedi Ünsal Tazegül, Aliye Menevşe,
19:00-19:15 Değişik Fakülte Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam Davranışları Orhan Ahmet ŞENER, mehmet durmaz, Osman İMAMOĞLU,
19:15-19:30 Çin Toplumunun Geleneksel Polo Sporu jiju Ünsal Tazegül,
19:30-19:45 Geleneksel Japon Güreşi SUMO Serdar Geri, Ünsal Tazegül, Alper Cenk Gürkan,
Sözel Sunum/Oral Presentation
Oturum/Session: 7, Saat/Time: 18:30-19:45, Salon/Hall: Salon 3
Oturum Başkanı/Session Chair: Doç.Dr.Işık BAYRAKTAR
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
18:30-18:45 Kamu ve Özel Spor Tesislerini Kullanan Bireylerin Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi Hüseyin Gökçe, ERHAN HORZUMLU,
18:45-19:00 Spor Yapan ve Yapmayan Öğrencilerin Akademik Başarı Düzeylerinin İncelenmesi Ali AĞILÖNÜ, Tunç Osman MUTLU, Özlem AĞILÖNÜ, Asil ÇETİNKAYA, Göktürk Kerem AĞILÖNÜ,
19:00-19:15 Türkiye Basketbol Süper Liginin Bazı Değişkenler Açısından Analizi ÖZCAN SAYGIN, KEMAL GÖRAL, KAAN SALMAN,
19:15-19:30 ANİMATÖRLERİN İŞ DOYUMU DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: İZMİR İLİ ÖRNEĞİ Tolga BAŞARAN, Ramazan ÖZAVCİ, Abdulmenaf KORKUTATA, Ahmet DAĞ,
19:30-19:45 Karate Yapan Çocukların Spora Katılım Motivasyonları ve Motor Yeterlik Algıları Muhammet KAYA, Özgür MÜLAZIMOĞLU BALLI,

26.04.2019 ( 2. Gün/Day )

Sözel Sunum/Oral Presentation
Oturum/Session: 8, Saat/Time: 09:30-10:45, Salon/Hall: Ana Salon Salon 1
Oturum Başkanı/Session Chair: Dr.Murat SARIKABAK
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
09:30-09:45 Sigara Kullanma Durumunun Koşu Performansı Toparlanma Süresi ve Oksijen Satürasyonu Üzerine Etkisinin İncelenmesi Kürşat HAZAR, Emrah ŞENGÜR, Serkan HAZAR, Okan DEMİR,
09:45-10:00 Sigara Kullanan Bireylerde 12 Saatlik Kullanmama Durumunun Aerobik Kapasite ve Oksijen Saturasyonu Üzerine Etkisi NECDET ERAY PİŞKİN, Ahmet OKUYUCU, Emrah ŞENGÜR, Serkan HAZAR,
10:00-10:15 Fiziksel Aktivite Düzeyinin Yorgunluk Seviyesine Etkisi Mehmet YILDIZ, Mustafa AKIL,
10:15-10:30 Türk ve Polonyalı Adölesan Güreşçilerin Çeviklik ve Dikkat Özelliklerinin Karşılaştırılması Dilek SEVİMLİ, Ali Kamil GÜNGÖR,
10:30-10:45 Genç güreşçilerin üç farklı renkteki rastgele uyarı serileri arasındaki tepki sürelerinin karşılaştırılması Dilek Sevimli, Ali Kamil Güngör,
Sözel Sunum/Oral Presentation
Oturum/Session: 9, Saat/Time: 09:30-10:45, Salon/Hall: Salon 2
Oturum Başkanı/Session Chair: Doç.Dr.Sefa LÖK
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
09:30-09:45 Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Akademik Öz Yeterliliklerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Sermet Toktaş,
09:45-10:00 Farklı Branş Sporcularının Yenilgi Algılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi HANDE İNAN, MEHMET KARTAL, Fatih MURATHAN,
10:00-10:15 Ev Kadınlarına Uygulanan Fiziksel Aktivitelerin İletişim Beceri Düzeylerine Etkisi Serap ÇOLAK, Zekiye Başaran, Nagehan Malkoç, Rıza Erdal,
10:15-10:30 Fitness Merkezlerine Devam Eden Kişilerin Egzersiz Bağımlılığı, Mutluluk Ve Yaşam Doyumlarının Kişisel Özellikler Açısından İncelenmesi Murat Doğanay, Zekiye Başaran, Serap Çolak, Rıza Erdal,
10:30-10:45 Dikkati Geliştirmeye Dayalı Etkinliklerin Zihinsel Engelli Çocukların Görsel Bellek, Algı ve Dikkat Düzeylerine Etkisi Sevda KORKUSUZ, Elif TOP,
Sözel Sunum/Oral Presentation
Oturum/Session: 10, Saat/Time: 09:30-10:45, Salon/Hall: Salon 3
Oturum Başkanı/Session Chair: Dr.Akan BAYRAKDAR
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
09:30-09:45 Fiziksel Etkinlik Uygulamalarının Hafif Düzeyde Zihinsel Engelli Çocukların İnce ve Kaba Motor Beceri Düzeylerine Etkisi Sevda KORKUSUZ, Elif TOP,
09:45-10:00 Yüzücülerde Solunum Kası Antrenmanının Aerobik Güç ve Solunum Parametrelerine Etkisi Yasemin BAĞIRAN, Önder DAĞLIOĞLU, Özgür BOSTANCI,
10:00-10:15 Akut Egzersizin Sutopu Oyuncularında Oksijen Saturasyonuna Etkisi Önder DAĞLIOĞLU, Yasemin BAĞIRAN,
10:15-10:30 Fitness Merkezlerine Giden Bireylerin Boş Zaman Motivasyonlarının İncelenmesi: Çanakkale İli Örneği Abdulmenaf KORKUTATA, Gülçin GÖZAYDIN, Ramazan ÖZAVCİ,
10:30-10:45 FIFA 2018 Dünya Kupası Şampiyonu Fransa Takımının Müsabaka Analizlerinin İncelenmesi Ali Rıza ATICI, İbrahim Şahin,
Poster Sunum/Poster Presentation
Oturum/Session: 11, Saat/Time: 10:30-11:15, Salon/Hall: Fuaye Alanı
Oturum Başkanı/Session Chair: Dr.Murat SARIKABAK
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
10:30-10:45 11-12 Yaş Grubu Yüzücülerde Bağıl Yaş Etkisinin İncelenmesi ve Performansa Etkisi Erhan BULUT, H.Ahmet PEKEL,
10:45-11:00 Yetişkin Sporcuların İmgeleme, İçsel Konuşma ve Stresle Başa Çıkma Biçimlerinin Zihinsel Dayanıklılık ile İlişkisinin İncelenmesi Didem Akman, F. Hülya Aşçı,
11:00-11:15 Ekstra Ağırlık İle Yapılan Orta Mesafe Koşularda Sodyum Bikarbonat Alımının Performans Üzerine Etkisi İsmail DUT, Serdar Orkun PELVAN, Hüseyin AKBULUT,
Sözel Sunum/Oral Presentation
Oturum/Session: 12, Saat/Time: 10:45-12:00, Salon/Hall: Ana Salon Salon 1
Oturum Başkanı/Session Chair: Dr.Halit EGESOY
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
10:45-11:00 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Adayları İle Diğer Öğretmen Adaylarının Sosyal Görünüş Kaygısı ve Akademik Öz - Yeterlik Düzeylerinin Karşılaştırılması Şevket Can TEKELİ, Nigar YAMAN, Mert AYRANCI, Bülent KARABAĞ, Ahmet AYDEMİR, Gökhan YİĞİT, Hasip CANA, Taylan ÇETİNKAYA,
11:00-11:15 Üniversite Öğrencilerinin Yanal Düşünme Eğilimlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Adıyaman İli Örneği) MEHMET KARTAL, HANDE İNAN, GAMZE MURATHAN,
11:15-11:30 Rekreasyon Olgusunun Modern Konut Pazarlama Stratejilerine Etkisi: Ankara İli Örneği Cemalettin Aktepe, Arzu Tepeli,
11:30-11:45 Rekreatif Amaçlı Doğa Sporlarının Spor Yapan ve Yapmayan Bireyler Üzerindeki Yaşam Kalitesine Etkisi: Ankara İli Örneği Cemalettin Aktepe, Şirin Zübeyde Meraki,
11:45-12:00 Farklı Branşlarda Sportmenlik: Okul Sporları Üzerine Bir Uygulama Eda Semikan ÖĞÜN, Ömür Fatih KARAKULLUKÇU, Hüseyin GÜMÜŞ,
Sözel Sunum/Oral Presentation
Oturum/Session: 13, Saat/Time: 10:45-12:00, Salon/Hall: Salon 2
Oturum Başkanı/Session Chair: Prof.Dr.Ömer Şenel
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
10:45-11:00 Çocuklarda Rekreatif Futbolun Algısal Teknik Kapasiteye Etkisi Abdullah GÜLLÜ, Esin GÜLLÜ, Teğmen ŞİMŞEK,
11:00-11:15 Spor Yapan ve Spor Yapmayan Ortaokul Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor Dersi Değer Yönelimleri ZEHRA CERTEL, MUSTAFA CAN SAYILI, HATİCE YILDIRIM, ORHAN AKSOY,
11:15-11:30 Rekreasyon ve Oyun Kültüründe Yapılan Araştırmalar Üzerine İnceleme Sümeyye ÇATAL, Hüseyin YILDIZ, Merve YİĞİT, Aytekin Hamdi Başkan,
11:30-11:45 Üniversite Öğrencilerinin Rekreasyonel Etkinliklerin Faydaları Hakkındaki Farkındalıklarının İncelenmesi Ümit Doğan Üstün, Neslişah Aktaş Üstün,
11:45-12:00 Lise Öğrencilerinde Etkileşim Kaygısı ve Serbest Zaman Murat Tuğberk Curbay, Özden Tepeköylü Öztürk,
Sözel Sunum/Oral Presentation
Oturum/Session: 14, Saat/Time: 10:45-12:00, Salon/Hall: Salon 3
Oturum Başkanı/Session Chair: Prof.Dr.Azmi YETİM
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
10:45-11:00 Spinning® Seansının Vücut Kompozisyonuna Akut Etkisi Beyza Gürün, Çağdaş Özgür Cengizel, Elif Öz,
11:00-11:15 Su Altında 24 Saatte 300.814 Kilo Ağırlık Kaldırarak Gerçekleştirilen Dünya Rekoru Performansında Planlama, Organizasyon ve Değerlendirme Kubilay Çimen, Namık Ekin, Haluk Saçaklı, Mustafa Can Koç, Aydın Pekel, Taner Atasoy, Yelda Başaran, Uğur Caba, İrfan Kara, Yunus Emre Büyükbasmacı,
11:15-11:30 Su Altında Dünya Rekoru Denemesi Performans Analizi Kubilay Çimen, Namuk Ekin, Korkut Ulucan, Cengiz Karagözoğlu, Laury Sanders, Greg Nuckols, Özdemir Atar, Gülsüm Hatipoğlu Özcan, Sancar Özcan, Yunus Emre Büyükbasmacı,
11:30-11:45 Voleybolcuların Servis ve Smaç Hızı Performansına Halat ve Sağlık Topu Egzersizlerinin Etkisi Zait Burak AKTUĞ, İrem ÖZDEMİR, Gürkan YILMAZ, serkan ibiş,
11:45-12:00 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMAN TUTUM VE YAŞAM DOYUM DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Betül AYHAN, Bilge ÖZEL,
Panel/Panel
Oturum/Session: 15, Saat/Time: 14:00-15:15, Salon/Hall: Ana Salon Salon 1
Saat/Time Konuşmacı/Speaker Konu/Topic
14:00-14:15 Prof.Dr.Azmi YETİM
14:15-14:30 Prof.Dr.Ömer ŞENEL
14:30-14:45 Prof.Dr.İbrahim YILDIRAN
14:45-15:00
15:00-15:15
Sözel Sunum/Oral Presentation
Oturum/Session: 16, Saat/Time: 14:00-15:15, Salon/Hall: Salon 2
Oturum Başkanı/Session Chair: Prof.Dr.İbrahim YILDIRAN
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
14:00-14:15 Farklı Üniversitelerde Öğrenim Gören Öğrencilerin Bazı Değişkenlere Göre Benlik Saygılarının Karşılaştırılması Deniz Özge Yüceloğlu KESKİN, Deniz Günay DEREBAŞI, Mendres KABADAYI, Özgür BOSTANCI,
14:15-14:30 Üniversiteler Ligi (Unilig) Basketbol Oyuncularının İmgeleme Düzeylerinin İncelenmesi Levent Bayram, Deniz Özge YÜCELOĞLU KESKİN,
14:30-14:45 Üniversite Öğrencilerinin Farklı Değişkenlere Göre Atılganlık Düzeylerinin İncelenmesi Deniz Özge Yüceloğlu KESKİN, Deniz Günay DEREBAŞI, Özgür BOSTANCI, Menderes KABADAYI,
14:45-15:00 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundaki Öğrencilerin Saldırganlık Durumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi Zekeriya GÖKTAŞ, Nahit ÖZDAYI, Alp Kaan KİLCİ,
15:00-15:15 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Mutluluk Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi Zekeriya GÖKTAŞ, Nahit ÖZDAYI, Mehmet Bilgi MEDENİ, Merve TUFAN,
Sözel Sunum/Oral Presentation
Oturum/Session: 17, Saat/Time: 14:00-15:15, Salon/Hall: Salon 3
Oturum Başkanı/Session Chair: Dr.Ümit DOĞAN
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
14:00-14:15 Çölyak Hastalarında Fiziksel Aktivite Düzeyi ile Yaşam Kalitesinin Araştırılması Mert Kayhan, Yasemin Keskin, Şahika Yurttaş, Şafak Şahin,
14:15-14:30 Kick Boks Sporcularında Kısa Süreli Maç Programlarının Karaciğer Enzimlerinin Üzerine Etkisi Sayad Kocahan, Aykut Dündar, Yücehan Yılmaz,
14:30-14:45 Adolesan Sporcularda Yeme Tutumunun Spor Sezonunun Üç Farklı Döneminde Araştırılması Elif Çürükvelioğlu, Bilgehan Açıkgöz,
14:45-15:00 Fiziksel Aktivite Seviyesinin Uyku Kalitesine Etkisi Mehmet YILDIZ, Mustafa AKIL,
15:00-15:15 Amatör Futbolculara Uygulanan Akut Maksimal Ağırlık Egzersizinin Eritrosit Parametrelere Etkisi Mustafa KARAKUŞ,
Sözel Sunum/Oral Presentation
Oturum/Session: 18, Saat/Time: 15:15-16:30, Salon/Hall: Ana Salon Salon 1
Oturum Başkanı/Session Chair: Doç.Dr.Sefa LÖK
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
15:15-15:30 Vibrasyon Antrenmanın Dikey Sıçrama ve Çeviklik Performansı Üzerine Akut Etkisi Zait Burak AKTUĞ, Emrah ŞENGÜR, Asiye Melik KIZİLİN, serkan ibiş,
15:30-15:45 Spor Yapan Çocuklar ile Spor Yapmayan Çocukların Motor Peformanslarının Karşılaştırılması Rüçhan İRİ, Zait Burak AKTUĞ,
15:45-16:00 Farklı Branşlardaki Sporcuların Zihinsel Dayanıklılıklarının Karşılaştırılması Serkan İbiş, Songül Kurt, Gönül Yavuz, Zait Burak Aktuğ,
16:00-16:15 Üniversite Spor Eğitimli Öğrencilerin Ahlaki Karar Alma Tutumlarının Karşılaştırılması Mehmet ÇEBİ, Recep Nur UZUN, Bade YAMAK, Osman İMAMOĞLU,
16:15-16:30 Tenis Oyuncularında Tutkunluk Düzeylerinin Araştırılması Mehmet ÇEBİ, Recep Nur UZUN, Murat ELİÖZ, Osman İMAMOĞLU,
Sözel Sunum/Oral Presentation
Oturum/Session: 19, Saat/Time: 15:15-16:30, Salon/Hall: Salon 2
Oturum Başkanı/Session Chair: Doç.Dr.Gülten HERGÜNER
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
15:15-15:30 Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Bilimsel Araştırmaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi Ali Gürel GÖKSEL, Lale YILDIZ,
15:30-15:45 Spor Yapan ve Yapmayan Öğrencilerin Akademik Başarı Düzeylerinin İncelenmesi Tonguç Osman MUTLU, Ali AĞILÖNÜ, Özlem AĞILÖNÜ, Göktürk Kerem Ağılönü, Asil ÇETİNKAYA,
15:45-16:00 18 Yaş Basketbolcuların Sosyal Duygusal Öğrenme Becerileri Düzeylerinin Cinsiyet Değişkenine Göre İncelenmesi Ahmet Uğur Güven, Ulviye Bilgin,
16:00-16:15 10-12 Yaş Çocuklarda Temel Hareket Eğitimi Egzersizlerinin Motorik Beceriler Üzerine Etkisi Nurbanu BULUT, Esin GÜLLÜ, Abdullah GÜLLÜ,
16:15-16:30 Spor Eğitim Modeli ve Alıştırma Yöntemi ile İşlenen Basketbol Dersinin Öğrencilerin Duyuşsal ve Psikomotor Gelişim Düzeylerine Etkisi Hüseyin Atakan Güçoğlu, Seyfi Savaş,
Sözel Sunum/Oral Presentation
Oturum/Session: 20, Saat/Time: 15:15-16:30, Salon/Hall: Salon 3
Oturum Başkanı/Session Chair: Dr.Fatih YAŞARTÜRK
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
15:15-15:30 Elit Mücadele Sporcularında Takıntılı Beslenme Davranışlarının (Ortoreksiya) İncelenmesi Akan Bayrakdar, Müge Çağla Eyili, Gizem Akarsu, Merve Karaman, Erdal Zorba, Metin Yaman,
15:30-15:45 Üniversiteler Arası Spor Müsabakalarında Yarışan Sporcuların Hedef Yönelimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Kübra Karaca, Mehmet Gül,
15:45-16:00 Öğrencilerinin Bakışı Açısı ile Spor Yöneticiliği Bölümü: Bir SWOT Analizi SERKAN KURTİPEK, BERK GÜNGÖR, OĞUZ KAAN ESENTÜRK, LEVENT İLHAN, FATİH YENEL,
16:00-16:15 Gaziantep İlinde Tenis Oynayan Sporcuların Gelecekten Beklentileri HÜSEYİN ÖZTÜRK,
16:15-16:30 Spor Yöneticiliği Öğrencilerinin Liderlik Davranışlarına İlişkin Öz Algıları Elif Bozyiğit, Hüseyin Tekin, Nurdan Gökbaraz,
Sözel Sunum/Oral Presentation
Oturum/Session: 21, Saat/Time: 16:30-17:45, Salon/Hall: Ana Salon Salon 1
Oturum Başkanı/Session Chair: Prof.Dr.Fatih ÇATIKKAŞ
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
16:30-16:45 Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Bireysel Yenilikçilik Algılarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi Ali Gürel GÖKSEL, Lale YILDIZ,
16:45-17:00 Antik Mezopotamya'nın At ve Savaş Arabaları Görselleri ve Yansımaları Faruk Yamaner, Gülten İMAMOĞLU, Esin Çağla KESKİN, Emre YAMANER,
17:00-17:15 Etrüsk Kadın Görsellerine Göre Antik Çağ Spor Aktiviteleri Gülten İMAMOĞLU, Faruk YAMANER, Emre YAMANER, Esin Çağla KESKİN,
17:15-17:30 Sporcularda Performans Stratejileri ile Zihinsel Dayanıklılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Nazmi BAYKÖSE, Buse ÇELİK,
17:30-17:45 12-14 Yaş Grubu Ortaokul Öğrencilerinde Temel Atletizm Çalışmalarının Sosyal Beceri ve Problem Çözme Becerilerine Etkisi. Taner BOZKUŞ,
Sözel Sunum/Oral Presentation
Oturum/Session: 22, Saat/Time: 16:30-17:45, Salon/Hall: Salon 2
Oturum Başkanı/Session Chair: Prof.Dr.Çetin YAMAN
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
16:30-16:45 Sporcuların Empatik Eğilim Düzeylerinin Belirlenmesi Sefa LÖK, Neslihan LÖK, Ali SARI, Aşkın Dinçer,
16:45-17:00 “Bebeklerde Normal Nöromotor Gelişim aşamaları ve uyarılması” Nesrin Shyukri, Svetlana Yantcheva,
17:00-17:15 Vitamin B12 ve kan hemogram parametrelerinin kick boks sporcularında kısa süreli maç programları ile ilişkisi Aykut Dündar, Sayad Kocahan, Yücehan Yılmaz,
17:15-17:30 Kamu Personelinin Beden Kütle İndeksi ve Fiziksel Aktivite Düzeyleri Akan BAYRAKDAR, Melek KOZAK, Erdal ZORBA,
17:30-17:45 Muay Thai Sporcularının Yaralanma Sıklığı ve Mekanizmalarının İncelenmesi Özgür Özdemir, Neşe Toktaş, Ayşe Ateş,
Sözel Sunum/Oral Presentation
Oturum/Session: 23, Saat/Time: 16:30-17:45, Salon/Hall: Salon 3
Oturum Başkanı/Session Chair: Dr.Serkan KURTİPEK
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
16:30-16:45 Bireysel Spor İle Uğraşan Sporcuların Mücadele Sporlarına İlişkin Tutumlarının İncelenmesi Hande İNAN, Ali Rıza ATICI, Fatih MURATHAN, Mehmet Kartal,
16:45-17:00 Spor Bilimleri Öğrencilerinin Kariyer Kararları İle Akademik Güdülenmeleri Arasındaki İlişki Sultan Uygun, Özden Tepeköylü Öztürk,
17:00-17:15 Spor Eğitimli Üniversite Öğrencilerinin Ahlaktan Uzaklaşma Eğilimleri Mehmet DURMAZ, Orhan Ahmet ŞENER, Osman İMAMOĞLU,
17:15-17:30 Ruh Sağlığı Yasa Teklifine Rekreasyon Hizmetlerinin Dahil Edilmesine Yönelik Bir Çalışma Sefa Şahan Birol, Elif Aydın,
17:30-17:45 Sporcuların Pozitif Algı Düzeylerinin İncelenmesi Veysel TEMEL, Kazım NAS, Duygu Tuğba BAYSAL,
Sözel Sunum/Oral Presentation
Oturum/Session: 24, Saat/Time: 17:45-19:00, Salon/Hall: Ana Salon Salon 1
Oturum Başkanı/Session Chair: Dr.Abdurrahman KIRTEPE
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
17:45-18:00 Tenis ve Yüzme Sporcuların Benlik Saygılarının Karşılaştırılması Ecrin ERSÖZ, Aydın İLHAN,
18:00-18:15 Spor Federasyonları ve Fair Play İlişkisi Eda Semikan Öğün, Ömür Fatih Karakullukçu, Bilal Okudan,
18:15-18:30 Kadın Voleybolcuların Bedenlerine İlişkin Algıları ve Toplumsal Cinsiyet Rollerinin İncelenmesi İlayda DİNÇARSLAN, Ahmet ÇELİK, Ayşenur TEKELİ, Osman GÖDE, Çağdaş MAVİOĞLU,
18:30-18:45 Genç Futbolcularda 2D - 4D Parmak Oranı ile Bazı Fiziksel Performans Parametreleri Arasındaki İlişki Aydın İLHAN , Fatih GÜR, Halit EGESOY, Eylem ÇELİK,
18:45-19:00 - -
Sözel Sunum/Oral Presentation
Oturum/Session: 25, Saat/Time: 17:45-19:00, Salon/Hall: Salon 2
Oturum Başkanı/Session Chair: Dr.Abdulmenaf KORKUTATA
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
17:45-18:00 Akran Aracılı Fiziksel Aktivite Modelinin Hafif Düzeyde Zihin Yetersizliği Olan Öğrencilerin Nevrotik Sorunları Üzerindeki Etkileri Erkan YARIMKAYA, Aygül ÇAĞLAYAN TUNÇ,
18:00-18:15 Üniversite Öğrencilerinin Yeme Davranışları ve Uyku Kalitelerinin Araştırılması Mert Kayhan, Şahika Yurttaş, Şafak Şahin, Yasemin Keskin,
18:15-18:30 Yüzme Sporu Yapan ve Spor Yapmayan Çocukların Psikolojik Sağlamlık Düzeyleri Özlem MORALI, Özgür MÜLAZIMOĞLU BALLI,
18:30-18:45 Üniversite Öğrencilerinde Fiziksel Aktivite ve Mutluluk Zeynep KIRAN, Özden Tepeköylü Öztürk,
18:45-19:00 A2 Ligi Alp Disiplini Kayak Sporcularının, Spora Karşı Beklenti ve Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi Mehmet Kumartaşlı, Fahriye Esra Başyiğit, Yavuz Akıncı ,
Sözel Sunum/Oral Presentation
Oturum/Session: 26, Saat/Time: 17:45-19:00, Salon/Hall: Salon 3
Oturum Başkanı/Session Chair: Doç.Dr.Ozan SEVER
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
17:45-18:00 Üniversite Takımında Oynayan Sporcuların Zihinsel Dayanıklılıkları İle Kendilerini Sabote Etme Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Elif Aydın, Sefa Şahan Birol,
18:00-18:15 Pozitif Düşünme: Bir Spor Perspektifi Kazım NAS, Veysel TEMEL, Aylin GÜVENÇ,
18:15-18:30 Sporcuların Zihinsel Dayanıklılık Düzeylerinin Belirlenmesi Veysel TEMEL, Kazım NAS, Aziz KARHAN,
18:30-18:45 Siyasi Parti Programlarının Rekreasyon Kavram ve Alan Analizi Sefa Şahan Birol, Elif Aydın,
18:45-19:00 Spor bilimleri öğrencilerinin liderlik davranışlarına ilişkin öz algıları ve yaratıcı kişilik özellikleri arasındaki ilişki Nurdan Gökbaraz, Elif Bozyiğit, Hüseyin Gökçe,

27.04.2019 ( 3. Gün/Day )

Sözel Sunum/Oral Presentation
Oturum/Session: 27, Saat/Time: 08:30-10:15, Salon/Hall: Ana Salon Salon 1
Oturum Başkanı/Session Chair: Prof. Dr. Çetin Yaman
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
08:30-08:45 Voleybolcularda 6 Haftalık Core Antrenmanın Denge, Kuvvet ve Servis Performansı Üzerine Etkisi Ayşegül Yapıcı,
08:45-09:00 Yüzücülerin 50 m ve 100 m Yüzme Dereceleri İle Tekrarlı Sprint Performansları Arasındaki İlişki Ayşegül Yapıcı, Gülin FINDIKOĞLU ERGİN, Engin Güneş ATABAŞ,
09:00-09:15 Kick-Boksçulara Yapılan Kısa Süreli Yoğun Egzersizin Fizyolojik Cevapları Engin Güneş ATABAŞ, Tevfik AKOL, Ayşegül Yapıcı,
09:15-09:30 2019 Türkiye Üniversiteler Arası Şampiyonasına Katılan Güreş ve Kick Boks Sporcularının Motorik ve Fizyolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması Meryem İMER, Tevfik AKOL, Engin Güneş ATABAŞ, Ayşegül Yapıcı,
09:30-09:45 Güreşçilerde Ayak Bileği Propriosepsiyonu ve Dinamik Denge Performansları Arasındaki İlişki Berk IŞIKOL, Ayşegül Yapıcı, Engin Güneş ATABAŞ,
09:45-10:00 İki Farklı Gruba Yapılan Dairesel Antrenmanların Fizyolojik Cevapları Engin Güneş ATABAŞ, Ayşegül Yapıcı,
10:00-10:15 Güreşçilerde Yapılan Çabuk Kuvvet Antrenmanının Fizyolojik Cevapları Meryem İMER, Berk IŞIKOL, Engin Güneş ATABAŞ, Ayşegül Yapıcı,
Sözel Sunum/Oral Presentation
Oturum/Session: 28, Saat/Time: 09:30-10:45, Salon/Hall: Salon 2
Oturum Başkanı/Session Chair: Dr.Elif BOZYİĞİT
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
09:30-09:45 Akıllı Telefonlarda Yüklü Adım Sayar Programlarının Tutarlılığının Değerlendirilmesi Mehmet Emin Yıldız, Ersan KARA,
09:45-10:00 Yüzme Antrenörlerinin Karar Verme Stratejilerinin İncelenmesi Hüsnü KOCAMAN, Latif AYDOS,
10:00-10:15 15 Yaş Altı Kız Basketbol Oyuncularının Sezon İçindeki Oyunda Kalma Süreleriyle Vücut Yağ Yüzdesi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi İmdat Yarım, Ebru Çetin,
10:15-10:30 Sporcu-Antrenör İlişkisi, Antrenör İletişim Becerileri ve Sporcuların Başarı Algılarının İlişkisel Olarak İncelenmesi Kerem Sümer, Özden Tepeköylü Öztürk, Mümine Soytürk,
10:30-10:45 Üniversite öğrencilerinin esenlik algılarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. İlkay ORHAN,
Sözel Sunum/Oral Presentation
Oturum/Session: 29, Saat/Time: 09:30-10:45, Salon/Hall: Salon 3
Oturum Başkanı/Session Chair: Doç.Dr.Rüçhan İRİ
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
09:30-09:45 Öğretmenlik Uygulamasında Karşılaşılan Problemlerin İncelenmesi Ahmet Haktan SİVRİKAYA, Veysel TEMEL, Kazım NAS,
09:45-10:00 Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Kariyer Stres Düzeylerinin İncelenmesi Veysel TEMEL, Kazım NAS, Gizem Nur DOĞRU,
10:00-10:15 Sportmenlik Yönelimleri: Kırıkkale Üniversitesi Örneği Tebessüm AYYILDIZ DURHAN, Atilla ORHAN,
10:15-10:30 Sporcu ve Sedanter Genç Erkek ve Kadınların Metakognitif Farkındalık Becerilerinin Karşılaştırılması Dilek SEVİMLİ, Servet ÖZORUÇ,
10:30-10:45 Farklı Spor Dallarında Spor Yapan ve Spor Yapmayan Lise Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor Dersi Değer Yönelimlerinin Karşılaştırılması ZEHRA CERTEL, PINAR GÜCÜÖZ, HATİCE ECE KABACA,
Poster Sunum/Poster Presentation
Oturum/Session: 30, Saat/Time: 10:30-11:30, Salon/Hall: Fuaye Alanı
Oturum Başkanı/Session Chair: Doç. Dr. Ahmet Haktan SİVRİKAYA
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
10:30-10:45 Farklı Egzersiz Tiplerinin Yaşlı Sıçanlarda İskelet Kası İrisin ve BDNF Düzeyleri Üzerine Etkisi Abdulaziz Öztoprak, Nilsel OKUDAN, Muaz BELVİRANLI, Tuğba SEZER,
10:45-11:00 Elit Hentbol Sporcularında Tibial Torsiyon Açılarının Dominant ve Non-Dominant Ekstremitelerde Karşılaştırılması Muhammed Salih KIRIŞKA, Ahmet BAYRAK, Galip Bilen KÜRKLÜ, Işık TUNCER, Muaz BELVİRANLI, Nilsel OKUDAN,
11:00-11:15 - -
11:15-11:30 Spor Bilimleri Fakültesinde Okuyan Üniversite Öğrencilerinin Sporcu Bağlılık Düzeyleri Salih Tutku YAYLACI,
11:30-11:45 - -
11:45-12:00 Futbolcularda Tek Oturumluk Supramaksimal Egzersizin Fizyolojik Parametreler Üzerine Etkisi Fatih Tobakçal, Nilsel OKUDAN, Muaz BELVİRANLI, Tuğba SEZER,
Sözel Sunum/Oral Presentation
Oturum/Session: 31, Saat/Time: 10:45-12:00, Salon/Hall: Ana Salon Salon 1
Oturum Başkanı/Session Chair: Dr.Fatih YAŞARTÜRK
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
10:45-11:00 Badminton Oyuncularının Antrenman Yaşları ve Smaç Vuruş Sıçrama Performansları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Ebru Çetin, İmdat Yarım,
11:00-11:15 Life Kinetik Antrenmanlarının Motorik Parametreler Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi İmdat Yarım, Özlem Orhan,
11:15-11:30 11 Yaş Grubu Çocuklarda Beden Kitle İndeksi ve Dinamik Denge Arasındaki İlişki BAHAR ATEŞ, MEHMET ŞERİF AYDOĞDU,
11:30-11:45 Profesyonel Futbolcularda Oyuncu Pozisyonuna Göre Tekrarlı Sprint Yeteneği BAHAR ATEŞ, MEHMET ŞERİF AYDOĞDU,
11:45-12:00 Üniversite Öğrencilerine Uygulanan 8 Haftalık Core Antrenmanın Dinamik Denge Üzerine Etkisinin İncelenmesi H.Tolga ESEN, Aziz GÜÇLÜÖVER,
Sözel Sunum/Oral Presentation
Oturum/Session: 32, Saat/Time: 10:45-12:00, Salon/Hall: Salon 2
Oturum Başkanı/Session Chair: Prof.Dr.Zekeriya GÖKTAŞ
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
10:45-11:00 Renklerin Kış Turizmi ve Kayak Spor Alanlarında Kullanımı Feyzullah Koca,
11:00-11:15 Lise Öğrencilerinin Spor Yapma Durumlarına Göre Sosyal Beceri Düzeylerinin İncelenmesi ( Kayseri İli Örneği) HAKKI ULUCAN, İHSAN KUYULU, ENES BELTEKİN, MEHMET ÖZDEMİR,
11:15-11:30 Malatya-Elazığ İllerinde Çocuk Oyunları ve Oyun Kültürü Üzerine Bir İncelenme Merve YİĞİT, Sümeyye ÇATAL, Hüseyin YILDIZ, Aytekin Hamdi Başkan,
11:30-11:45 Rekreasyonel Sosyal Sağlık Ölçeğinin Geçerlik Güvenirlik Çalışması Mehmet Ali ÖZTÜRK,
11:45-12:00 Rekreatif Etkinliklerin Otistik Çocuklara Sahip Ebeveynler Üzerindeki Etkisi Nurullah Emir EKİNCİ, İlimdar YALÇIN,
Sözel Sunum/Oral Presentation
Oturum/Session: 33, Saat/Time: 10:45-12:00, Salon/Hall: Salon 3
Oturum Başkanı/Session Chair: Dr.Özden TEPEKÖYLÜ ÖZTÜRK
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
10:45-11:00 Zihinsel Engelli Erkek ve Kız Çocukların Fiziksel Özellikleri ile Yer Değiştirme ve Obje Kontrol Becerilerinin Karşılaştırılması Erkan GÜLGÖSTEREN, Mehmet Akif ZİYAGİL,
11:00-11:15 Derin Beyin Egzersizleri Oğuzhan Gözek,
11:15-11:30 Dinamik Isınma ile Birlikte Uygulanan PNF Egzersizlerinin Quadriceps ve Hamstring Kuvvetine Etkisi Özlem Orhan, Ebru Çetin,
11:30-11:45 Elit Düzeyde Badminton Oyuncularının Sıçrama Performansları ile Sürat ve Çeviklik Motor Becerilerinin İlişkisi Özlem Orhan, İmdat Yarım,
11:45-12:00 13-15 Yaş Kız Basketbol Oyuncularının Sezon İçindeki Oyunda Kalma Süreleriyle Bazı Motor Parametreler Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Ebru Çetin, Özlem Orhan, İmdat Yarım,
Panel/Panel
Oturum/Session: 34, Saat/Time: 14:00-15:15, Salon/Hall: Ana Salon Salon 1
Saat/Time Konuşmacı/Speaker Konu/Topic
14:00-14:15 Prof.Dr.Osman İMAMOĞLU Bağımsız Spor Federasyonlarında Herkes İçin Spor Aktivitelerinin Yeri
14:15-14:30 Prof.Dr.Mehmet Akif ZİYAGİL Türkiye'de Rekreasyon Bölümlerinin Önemi
14:30-14:45 Dr.Öğr.Üyesi.Ercan Zorba Olimpiyatların Spor Turizmi Açısından Önemi
14:45-15:00
15:00-15:15
Sözel Sunum/Oral Presentation
Oturum/Session: 35, Saat/Time: 14:00-15:15, Salon/Hall: Salon 2
Oturum Başkanı/Session Chair: Dr.Berkan BOZDAĞ
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
14:00-14:15 Sporcularda Psikolojik Dayanıklılığın Öfke Düzeylerine Etkisi Tolga ŞAHİN,
14:15-14:30 Yüzme Türkiye Şampiyonasına Katılan Bedensel Engelli Sporcuların Kaygı Düzeylerinin Araştırılması Hatice KAPLAN, Aydın ŞENTÜRK,
14:30-14:45 Futbol ve Vücut Geliştirme Antrenörlerinin Narsisizm Düzeylerinin Karşılaştırılması Alen Geçer, Ünsal Tazegül,
14:45-15:00 Burdur İlinde Ortaöğretim Kurumlarında Voleybol Oynayan Sporcuların Spora Yönelik Beklenti ve Memnuniyet Düzeylerinin Araştırılması Mehmet Kumartaşlı, Kemal Emrah ÇAKIR , Berat Koçyiğit,
15:00-15:15 Engelli Erkek Çocukların Fiziksel Özellikleri ile Temel Hareket Becerilerine Rölatif Yaşın Etkisi Erkan GÜLGÖSTEREN, Mehmet Akif ZİYAGİL,
Sözel Sunum/Oral Presentation
Oturum/Session: 36, Saat/Time: 14:00-15:15, Salon/Hall: Salon 3
Oturum Başkanı/Session Chair: Doç.Dr.Gülten HERGÜNER
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
14:00-14:15 Spor Yapan Adölesanların Sosyal Görünüş Kaygısı Düzeylerinin Belirlenmesi Sefa LÖK, Ali SARI, Neslihan LÖK, İlteriş Kaan Gevişen,
14:15-14:30 Gizli Kahraman: Bağırsak Florası ve Egzersiz Ayça GENÇ, Erdal ZORBA,
14:30-14:45 Badminton Sporcularının Zihinsel Antrenman Düzeylerinin İncelenmesi Canan Cebeci, Gözde Algün Doğu, Baki Yılmaz,
14:45-15:00 Düzenli Fiziksel Aktivite Yapan Bireylerin Wellness Kavramına İlişkin Algılarının Belirlenmesi: Bir Metafor Analizi Çalışması Melek KOZAK, Akan BAYRAKDAR, Merve KARAMAN, Gizem CEYLAN,
15:00-15:15 Üniversite Öğrencilerinin Beden Kütle İndeksi ve Orta Düzeyde Fiziksel Aktiviteye Katılım Algılarının İncelenmesi Vedat ÇETİNKAYA, İlkay ORHAN, Özgür ÖZDEMİR,
Sözel Sunum/Oral Presentation
Oturum/Session: 37, Saat/Time: 15:15-16:30, Salon/Hall: Ana Salon Salon 1
Oturum Başkanı/Session Chair: Doç.Dr.Mehmet KUMARTAŞLIOĞLU
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
15:15-15:30 Öğrencilerin Liderlik Yönelimlerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi Zekeriya GÖKTAŞ, Hakan YAYLI, Melis Ceyda GÜZEL, Alp Kaan KİLCİ,
15:30-15:45 15-18 Yaş Sporcuların Duygusal Zekâlarının Farklı Parametreler Açısından İncelenmesi Nahit ÖZDAYI, Zekeriya GÖKTAŞ, Ramazan ÖZAVCI,
15:45-16:00 Beden ve Spor Eğitimi Veren Yüksekokul Öğrencilerinin Öfke Durumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi Alp Kaan KİLCİ, Nahit ÖZDAYI, Melis Ceyda GÜZEL,
16:00-16:15 Antrenör Sporcu İlişkisinin Sporcuların Öznel İyi Oluş Düzeylerini Yordamadaki Rolü: Taekwondo Örneği Mevlüt GÖNEN, Tolga ŞAHİN,
16:15-16:30 Spora Katılımın ve Seçili Değişkenlerin Zorbalık Eğilimi Üzerine Etkisinin Araştırılması Abdullah Yavuz AKINCI, Mehmet KUMARTAŞLI, Emrah ATAY,
Sözel Sunum/Oral Presentation
Oturum/Session: 38, Saat/Time: 15:15-16:30, Salon/Hall: Salon 2
Oturum Başkanı/Session Chair: Doç. Dr. AYDIN ŞENTÜRK
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
15:15-15:30 Özel İşletme Sahiplerinin Kampus Rekreasyon Hizmetlerine İlişkin Görüşleri: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Örneği Elif Aydın, Sefa Şahan Birol,
15:30-15:45 Zumba Fitness Aktivitelerine Katılan ve Katılmayan Kadınlar Arasındaki Algılanan Stres Seviyesi Farklılıkları Dilek Sevimli, Gökay Daşdan,
15:45-16:00 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Metakognitif Farkındalık Becerilerinin Cinsiyet ve Sınıf Değişkenine Göre Analizi Mehmet Akif ZİYAGİL, Erkan GÜLGÖSTEREN,
16:00-16:15 Elit Sporcuların Mücadele Sporlarına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi Gizem Akarsu, Merve Karaman, Görkem Geyik, Müge Çağla Eyili, Erdal Zorba, Metin Yaman,
16:15-16:30 Omurilik Felçli Bireylerde Serbest Zaman, Fiziksel Aktivite, Mutluluk ve Yaşam Doyumu Burcu Yünek, Özden Tepeköylü Öztürk,
Sözel Sunum/Oral Presentation
Oturum/Session: 39, Saat/Time: 15:15-16:30, Salon/Hall: Salon 3
Oturum Başkanı/Session Chair: Doç. Dr. Zait Burak AKTUĞ
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
15:15-15:30 Düzenli Egzersiz Yapma Durumlarına Göre Bireylerin Zaman Yönetimleri ve Yaşam Doyumlarının İncelenmesi Hüseyin Gökçe, Salim EMİK,
15:30-15:45 Gelecekteki Beden Eğitimi Öğretmenleri için Yönetsel Yeterlilik Kazandırma Seviyesinin Gerçek Durumu Sayat RYSKALIYEV, Baglan YERMAKHANOV,
15:45-16:00 Farklı Lig Futbolcularının Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Parametrelerinin Değerlendirilmesi Ömer Zambak, MEHMET ONUR SEVER,
16:00-16:15 Genç Basketbolcuların Çeviklik, Vücut Kompozisyonu ve Rast Testlerinin Karşılaştırılması mevlüt arpak, büşra erkarakaş, gamze erikoğlu örer,
16:15-16:30 Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Beden Eğitimi Dersinde Zihinsel Engelli Çocuklar İle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi ( Erciyes Üniversitesi Örneği) İHSAN KUYULU,
Sözel Sunum/Oral Presentation
Oturum/Session: 40, Saat/Time: 16:30-17:45, Salon/Hall: Salon 2
Oturum Başkanı/Session Chair: Prof.Dr.Mehmet Akif ZİYAGİL
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
16:30-16:45 Antik Çağlarda Aslan Figürlü Mücadelelerin Yorumlanması Feyzullah Koca, Gülten İmamoğlu,
16:45-17:00 Spor Yapan ve Yapmayan Öğrencilerin Öfke İfade Tarzları Ercan Zorba, Havva Nur Zorba, Enes BELTEKİN, Aylin Döşoğlu,
17:00-17:15 Üniversite Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi Mücahit DURSUN, Cihan ULUN, Baglan YERMAKHANOV,
17:15-17:30 Elit Düzeydeki Kadın Güreş Sporcularının Zihinsel Dayanıklılık Düzeylerinin İncelenmesi Yusuf Soylu, Erşan Arslan, Bülent Kilit, Derya Bayhan,
17:30-17:45 Sporcu Öğrencilerin Mental Yetenek Değerlendirmeleri ve Duygusal Zekâ Düzeylerinin İncelenmesi Murat SARIKABAK,
Sözel Sunum/Oral Presentation
Oturum/Session: 41, Saat/Time: 16:30-17:45, Salon/Hall: Salon 3
Oturum Başkanı/Session Chair: Prof.Dr.Fatih ÇATIKKAŞ
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
16:30-16:45 Antrenörlerin Çalışma Ortamındaki Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi Sefa LÖK, Neslihan LÖK, Kerime BADEMLİ,
16:45-17:00 Lomber disk hernili kadın hastalarda fizik tedavi, inaktivite ve yüzme egzersizinin kinezyofobi, yaşam kalitesi ve ağrı skorlarına etkisi Dilek SEVİMLİ, Servet ÖZORUÇ,
17:00-17:15 Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Liderlik Yönelimlerinin Bilişsel Esneklik Üzerindeki Rolü Buse ÇELİK, Zehra CERTEL, Ziya BAHADIR,
17:15-17:30 Serbest Zaman ve Rekreasyonun Mutluluk ile İlişkisi AYBÜKE ECE ULUTAŞ, CEMALETTİN AKTEPE,
17:30-17:45 Ortaokul Öğrencilerinin Fiziksel Aktiviteye Katılımı ve Algıladıkları Sosyal Desteğin Rolü Asuman KARAKAYA, Osman GÖDE, Halit EGESOY, Çağdaş MAVİOĞLU,
Sözel Sunum/Oral Presentation
Oturum/Session: 42, Saat/Time: 17:45-19:00, Salon/Hall: Salon 2
Oturum Başkanı/Session Chair: Doç. Dr. SEFA ŞAHAN BİROL
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
17:45-18:00 Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmeni Adaylarının Akademik Başarılarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Murat SARIKABAK, Murat ÇELEBİ, Mert AYRANCI, Kamil TÜRKEKUL, Güllüzar ARAS, Umutcan YILDIZ, Taylan ÇETİNKAYA,
18:00-18:15 Spor Fakültesi Öğrencilerinin Liderlik Özelliklerinin Araştırılması Orhan Ahmet ŞENER, Mehmet DURMAZ, Osman İMAMOĞLU,
18:15-18:30 KADIN VOLEYBOLCULARIN NARSİSİZM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Ayşenur TEKELİ, İlayda Dinçarslan , Ahmet Çelik, Osman Göde , ÇAĞDAŞ MAVİOĞLU,
18:30-18:45 Spor Faaliyetlerinin Akademik Başarı Üzerinde Etkisinin İncelenmesi Merve YİĞİT, Eliza Meryem Gönül, Büşra Kartal, Aytekin Hamdi Başkan,
18:45-19:00 Amatör Futbol Hakemlerinin İnternet Bağımlılık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Nahit ÖZDAYI, Merve TUFAN, Ramazan ÖZAVCİ, Alp Kaan KİLCİ,
Sözel Sunum/Oral Presentation
Oturum/Session: 43, Saat/Time: 17:45-19:00, Salon/Hall: Salon 3
Oturum Başkanı/Session Chair: Doç. Dr. Zehra Certel
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
17:45-18:00 Spor Yapan ve Yapmayan Öğrencilerin Sürekli Kaygı ve Kişisel Kararsızlık Düzeylerinin İncelenmesi (Erciyes Üniversitesi Örneği) ENES BELTEKİN,
18:00-18:15 Antik Çağlarda Değişik Ülkelerde Futbol Görselleri ve Kadın Futbolu Faruk YAMANER, Gülten İMAMOĞLU, Gamze DERYAHANOĞLU, Emre YAMANER,
18:15-18:30 Antik Yunanda Kadın Yazıt ve Görsellerine Göre Spor Oyunları Gülten İMAMOĞLU, Faruk YAMANER, Emre YAMANER, Gamze DERYAHANOĞLU,
18:30-18:45 BESYO Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları ve Motivasyonlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Zekeriya GÖKTAŞ, Alp Kaan KİLCİ, Nahit ÖZDAYI,
18:45-19:00 - -

28.04.2019 ( 4. Gün/Day )

Sözel Sunum/Oral Presentation
Oturum/Session: 44, Saat/Time: 09:00-10:15, Salon/Hall: Ana Salon Salon 1
Oturum Başkanı/Session Chair: Dr.Abdulmenaf KORKUTATA
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
09:00-09:15 Üniversite Öğrencilerinin Stres Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Berkan BOZDAĞ, Okan Burçak ÇELİK,
09:15-09:30 Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Kalitelerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Okan Burçak ÇELİK, Berkan BOZDAĞ, Uğur KOÇ,
09:30-09:45 Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Mobil Öğrenmeyi Kullanma Niyetleri ve Teknolojik Eğitimi Kabullenme Düzeyleri Özge Ercan,
09:45-10:00 Spor Bilimleri Alanında Rekreasyon Bölümünün Sağlık ve Fiziksel Uygunluk Bölümüne Dönüştürülmesi Mehmet Akif ZİYAGİL,
10:00-10:15 Spor Bilimleri Alanında Rekreasyon Bölümünün Sağlık ve Fiziksel Uygunluk Bölümüne Dönüştürülmesi Mehmet Akif ZİYAGİL,
Sözel Sunum/Oral Presentation
Oturum/Session: 45, Saat/Time: 09:00-10:15, Salon/Hall: Salon 2
Oturum Başkanı/Session Chair: Dr.Akan BAYRAKDAR
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
09:00-09:15 Yerel Yönetimlere Ait Park Alanlarını Sportif Amaçla Kullanan Bireylerin Kullanım Profilleri İle Bu Alanları Tercih Etme Nedenlerinin İncelenmesi Ümit Doğan Üstün, Utku Işık, Tomris Çetin,
09:15-09:30 Kadın Basketbolcuların Narsisizm Düzeylerinin İncelenmesi AHMET ÇELİK , AYŞENUR TEKELİ, İLAYDA DİNÇARSLAN , OSMAN GÖDE , ÇAĞDAŞ MAVİOĞLU,
09:30-09:45 2018-2019 Euroleague Normal Sezonunun Bazı Değişkenler Açısından Analizi KAAN SALMAN, ÖZCAN SAYGIN, KEMAL GÖRAL,
09:45-10:00 Futbolda Sezon İçi Antrenmanlara Ek Olarak Yaptırılan Core Antrenmanların Bazı Fiziksel Parametrelere Etkisi Ali Osman KIVRAK, Kadir GÖKKURT, Sevilay KAPLAN,
10:00-10:15 400 mt Engelli Koşu Analizi Sibel TETİK,
Sözel Sunum/Oral Presentation
Oturum/Session: 46, Saat/Time: 09:00-10:15, Salon/Hall: Salon 3
Oturum Başkanı/Session Chair: Prof.Dr.Fatih ÇATIKKAŞ
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
09:00-09:15 Serbest Zaman ve Etnik Köken Alanlarında Yapılan Aramalar Üzerine İnceleme Büşra Kartal, Eliza Meryem Gönül, Serap Atay, Hüseyin Yıldız, Aytekin Hamdi Başkan,
09:15-09:30 Spor Yapan Adölesanların Benlik Saygısı Düzeylerinin Belirlenmesi Neslihan LÖK, Sefa LÖK, Kerime BADEMLİ,
09:30-09:45 Kadın Voleybolcuların Bedenlerine İlişkin Algıları ve Toplumsal Cinsiyet Rollerinin İncelenmesi AYŞENUR TEKELİ , AHMET ÇELİK , İLAYDA DİNÇARSLAN , OSMAN GÖDE , ÇAĞDAŞ MAVİOĞLU,
09:45-10:00 Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Fiziksel Aktivite Alışkanlıkları ve Hareketlilik Düzeylerinin İncelenmesi Osman Kusan, Hasan Erdem Mumcu, Ömer Zambak,
10:00-10:15 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin İş Özellikleri Görüşleri ZEHRA CERTEL, ZİYA BAHADIR, BUSE ÇELİK,
Poster Sunum/Poster Presentation
Oturum/Session: 47, Saat/Time: 10:00-10:30, Salon/Hall: Fuaye Alanı
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
10:00-10:30 Elit Sporcularda Anti Gravite Koşu Bandı Egzersizi ve Normal Koşu Bandı Egzersizine Laktat Yanıtlarının Karşılaştırılması ÖMER FİDAN, Muaz BELVİRANLI, NİLSEL OKUDAN,
Sözel Sunum/Oral Presentation
Oturum/Session: 48, Saat/Time: 10:15-11:30, Salon/Hall: Salon 2
Oturum Başkanı/Session Chair: Dr.Serkan KURTİPEK
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
10:15-10:30 Spor Yapan Lise Öğrencilerinin Öfke Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Ahmet Haktan SİVRİKAYA, Abdulselam KARHARMAN, Veysel TEMEL, Kazım NAS,
10:30-10:45 Sporculuk Düzeyi ve Sportif Kendine Güven İlişkisi Yunus Emre Yarayan, Serkan Kurtipek, Oğuz Kaan Esentürk, Ekrem Levent İlhan,
10:45-11:00 İşitme Özel Gereksinimli Bireylerin Boş Zaman Aktivitelerinin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi Tuğçe VAROL, İsa COŞANAY, Meryem BAŞDEMİR, Ceren Solmaz ÇAKMAK, Aytekin Hamdi BAŞKAN,
11:00-11:15 Fitness Merkezlerinde Egzersiz Yapan Bireylerin Yaşam Kalitelerinin Belirlenmesi OSMAN TOLGA TOGO, ARDA ÖZTÜRK,
11:15-11:30 Yüksek Şiddetli Interval Antrenmanların VO2Max Üzerine Etkileri Sibel TETİK,
Sözel Sunum/Oral Presentation
Oturum/Session: 49, Saat/Time: 10:15-11:30, Salon/Hall: Salon 3
Oturum Başkanı/Session Chair: Dr.Murat SARIKABAK
Saat/Time Başlık/Title Yazarlar/Authors
10:15-10:30 Tenisçilerde Optimal Performans Durumunun Araştırılması Süleyman GÖNÜLATEŞ, Mehmet ÇEBİ, Osman İMAMOĞLU,
10:30-10:45 Tenisçilerde Cinsiyet ve Eğitim Durumuna Göre Mükemmeliyetçilik Süleyman GÖNÜLATEŞ, Osman İMAMOĞLU,
10:45-11:00 Doğa Sporları Dersi Çevre Duyarlılığını Etkiler Mi?: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Örneği Yasin Arslan,
11:00-11:15 Cimnastikçi Çocukların Cinsiyetlere Göre Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Özellikleri Akan BAYRAKDAR, Enes BELTEKİN, İdris KAYANTAŞ, Gökmen KILINÇARSLAN,
11:15-11:30 Futbolcuların Penaltı Vuruşlarındaki Köşe Tercihleri Faruk Albay,